Giới thiệu tập đoàn

Gems Group là tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam

Thông điệp từ chủ tịch

Kính gửi toàn thể CBNV Gems Group !

Năm 2021 đã qua đi với rất nhiều khó khăn do yếu tố dịch bệnh gây ra, các khách hàng, đối tác và nền kinh tế nói chung có rất nhiều biến động, Gems Group cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Tuy nhiên bằng sự quyết liệt của đội ngũ lãnh đạo và từng CBNV ở các vị trí khác nhau, cùng nhau chúng ta đã có sự linh hoạt, thích ứng để đạt được rất nhiều mục tiêu đã đề ra. Tôi ghi nhận sự Bản lĩnh của Gems Office, sự Bền bỉ của Gems Edu và tinh thần Dấn thân của Gems Tech.

Năm 2022 là một năm còn khó khăn hơn nữa, là một năm đầy thách thức của chính chúng ta là năm mà chúng ta phải xây dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Gems.

Toàn GEMS GROUP chúng ta cần thực hiện chiến lược nhân sự nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự lãnh đạo và lực lượng nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển đa ngành.

Tôi mong đội ngũ lãnh đạo và toàn bộ nhân viên GEMS GROUP nâng cao tính đại diện với tinh thần “mỗi nhân sự là đại sứ của thương hiệu”. Tôi mong muốn anh chị em luôn nhận thức “Tính đại diện của một doanh nghiệp không chỉ ở sản phẩm hay thương hiệu, mà còn thể hiện ở mỗi nhân sự thông qua cách ứng xử của mình trong công việc và đời sống thường ngày.”

Đặc biệt năm 2022 này, là năm GEMS GROUP kỷ niệm 5 năm thành lập là dấu mốc cho hành trình mới, chính vì vậy năm 2022 sẽ là một năm thử thách lòng quả cảm của Gems Group! Hơn bất cứ lúc nào, đây là thời điểm mà mỗi CBNV chúng ta cần cùng nhau Đoàn kết, Nỗ lực không ngừng nghỉ và Cam kết không lùi bước để đạt được Mục Tiêu năm 2022 đã đề ra!

Hãy Vững Tâm – Bền chí và cùng nhau Tiến Bước !
Năm 2022 phải là năm mà Chúng ta thấy tự hào !

Chủ tịch

Phùng Quốc Thiệp

Các thành tựu

Gemsgroup đã và đang nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu đáng kể

800
Dự án đã hoàn thành
230
Hệ thống tòa nhà
1390
Nhân viên
125
Giải thưởng

Định hướng phát triển

Gemsgroup tiếp tục theo đuổi mục tiêu lớn dài hạn là trở thành công ty hàng đầu về cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện.